TEKNİK DOKÜMANLAR  DRENING®
Genel Tanıtım, Montaj ve Maliyet Analizi Broşürü - ENG
Teknik Bilgi
Konutlarda Yağmur Gideri Uygulaması
Yeşil Alan Uygulaması
Araba Geçişi ve Otopark
Kamyon Geçişi ve Otopark
Ağır Vasıta Geçişi
Şebeke Taşkınlarına Karşı Otopark Uygulaması
Şebekeye Bağlı Olmayan Otopark Uygulaması
Şebekeye Taşmalı Otopark Uygulaması
Delinme Dayanımı Raporu
LEED Puan Cetveli