SKYRAIL®: Benzer Sistemlerle Karşılaştırma
separa separa separa
ÖZELLİKLER SKYRAIL® ASMOLEN TUĞLA
Güvenlik: Sistem tamamen kendi ağırlığını taşır. Başka güvenlik uygulamaları ile birlikte altta bir plak daha gerektirir.
Tasarruf: Sistem kendini sadece birkaç kullanımdan sonra amorti eder. Tek seferlik kullanıma izin verir.
Kullanım: YENİDEN KULLANILABİLİR SADECE TEK KULLANIMLIKTIR
Deprem Performansı: Asmolenli sisteme göre daha hafiftir ve binanın deprem performansını farkedilir derecede iyileştirir. Asmolen tuğlası yapının ağırlığını arttırarak deprem etkisini arttırır.
İnşa Kolaylığı: Düşük ağırlığı sistemin kolay ve hızlı şekilde inşa edilmesini sağlar. Dolgu malzemesinin ağırlığı ve kırılganlığı montajını yavaşlatır.
Depolama: İstiflenmiş şekilde sınırlı bir alanda depolanabilir ve nemden zarar görmez. Büyük bir depolama alanı gerektirir.
Tesisatlar: Tesisatların, boruların, kabloların vb. döşenmesi son derece kolaydır. Oluşturulan döşeme, tesisatların montajı için ekstra bir hazırlık gerektirir.
 
SKYRAIL®: Avantajlar
TASARRUF
Tüketimin radikal şekilde azalması sayesinde sistem sadece birkaç beton dökme işlemi sonrasında kendini amorti eder.
GÜVENLİK
SKYRAIL, herhangi bir özel güvenlik özelliği gerektirmeyen tamamen kendi kendine yeten bir sistemdir. Şantiyede güvenlik en üst düzeye çıkarılarak alttan inşa edilebilir.
TEKNOLOJİ
SSKYRAIL, nervürler arasında dolgu malzemesi kullanılmaksızın daha hafif döşemelerin oluşturulmasına imkan vererek en yüksek yapısal verimi sağlar.
SÖKME İŞLEMİ
Beton plastiğe yapışmadığından sadece su kullanılarak kalıbın temizliği yapılabilir. Deterjanlar veya kalıp ayırıcı maddelerin kullanılması gerekmez.
TEKRAR KULLANIM
Dayanıklılığı sayesinde SKYRAIL defalarca kullanılabilir.
TAŞIMA VE DEPOLAMA
Sistem son derece hafiftir, hızlı bir şekilde sökülebilir ve vinç gerektirmeksizin inşaat alanında kolayca taşınabilir. SKYRAIL istiflenmiş şekilde sınırlı bir alanda depolanabilir ve nemden zarar görmez.
KULLANIM ESNEKLİĞİ
SKYRAIL'in oluşturduğu boşluk kablo, tel, boru tesisatı malzemelerinin geçişi ve ışık ve havalandırma sistemlerinin kurulumu için kullanılabilir.
SONUÇ
SKYRAIL ile üretilen döşemeler, göründüğü haliyle bırakılabilir veya standart panellerle kaplanabilir.