---

Fiyat:

Fiyat

Fiyat, KDV hariç 1 takım içindir. 1 takım fiyatına kalıplar, kollar (üst sıra dahil, yedek kollar), 3 payanda kafası dahildir.

Kiralamalar aylık olarak yapılır.

Fiyatlar 30.09.2018 tarihine kadar geçerlidir.

Teslim Yeri ve Şekli

Ürünler müşteriye Gebze, Kocaeli’ndeki ABS deposunda teslim edilecektir.

Müşteri, ürünlerin belirteceği adrese (şantiyeye) ABS tarafından teslim edilmesini talep ederse, bu hizmet ücreti mukabili ABS tarafından ayrıca gerçekleştirilebilir. Ürünlerin şantiyeye teslim edilecek olması halinde, ürünler şantiyede kamyon üzerinde teslim edilecek, kamyonun boşaltılmasından müşteri sorumlu olacaktır. Kamyonun geç boşaltılmasından kaynaklanabilecek maliyetler müşteriye aittir. Teslim alınmayan ürünlerin geri dönüş nakliye ücreti, boşaltma-yükleme giderleri ve depolama masrafları müşteriye aittir. Ürünleri teslim alacak şirket yetkilinizin adını, soyadını ve iletişim bilgilerini lütfen yazılı olarak bildiriniz.

Teslimat öncesinde ürünlerin sayısı ve kullanılabilirliği ABS tarafından iki kere kontrol edilmektedir. Ayrıca, az hasarlı olup da kullanılmaya devam edecek veya tamir görmüş ürünlerin defolu yerleri ABS tarafından sprey boya ile özel olarak işaretlemektedir. Müşteri ilk kullanım öncesinde üründe bir kusur tespit ederse bunu derhal, ürünü hiç kullanmadan, ABS’ye bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde üründe veya imalatta oluşabilecek her türlü zarardan müşteri sorumludur. ABS, hiç kullanılmadan bildirilen kusurlu ürünleri nakliye masrafları kendisine ait olacak şekilde değiştirecektir.

Teslim Süresi

Teslim süresi, ürünlerin stokta bulunması halinde ‘kesin sipariş’i takip eden iş günü, ürünlerin stokta bulunmaması halinde 15 iş günüdür.

Ödeme ve Depozito

Kira bedeli kira süresi de hesaba katılarak kesin sipariş ile birlikte peşin olarak ödenir.

Depozito olarak toplam ürün satış bedelinden kira bedeli ıskonto yapıldıktan sonraki bedelle kira süresi sonu + 7 gün vadeli ‘senet’ düzenlenir. Kira süresi sonunda ürünlerin tamamı sağlam ve hasarsız şekilde iade edilir ise depozito olarak alınan senet aynen iade edilecektir. Bu süre içerisinde ürünlerin sadece bir kısmı iade edilir ya da hasarlı ürünler nedeniyle kısmi iade söz konusu olur ise, iade edilmeyen ürünlerin bedelinin müşteri tarafından nakit ödenebilmesi için 7 gün süre ile beklenecek, nakit ödeme gerçekleşmez ise senet ibraz süresi içerisinde bankaya ibraz edilerek karşılığı tahsil edilecek, tahsil edilen bedelden iade edilmeyen ürünlerin tutarı tarafımızdan gelir kaydedilerek (faturası tanzim edilecek) bakiye miktar müşteri hesabına iade edilecektir.

Süre Aşımı

Ürünlerin kiralanması aylık periyotlarla olabileceğinden, inşaatın uzaması vb. nedenlerle süre aşımı söz konusu olduğunda, müşteri ürünlerin iade tarihinden en az 15 gün önce ABS’ye haber vermek koşuluyla aylık periyotlarla ek kiralama talep edebilir. Bu durumda ek kiralama süresi birkaç gün dahi olsa kiralama faturası aylık olarak düzenlenir ve bedeli peşin tahsil edilir. Aynı şekilde, depozito evrakının tarihi de temdit edilir.

Ürünlerin Kullanımı

Ürünlerin tam performanslı olarak kullanılabilmesi ve korunabilmesi için ‘Kullanım Kılavuzu’nda yazan kurallara uyulmalıdır.

Geri Alım

Sadece hasarsız ürünler geri alınacaktır. Herhangi bir ürünün hasarsız olarak adlandırılabilmesi için şu kriterlerin hepsini aynı anda karşılaması gerekir.

- Yüzeyinde ve/veya karkasında kırığı ve/veya çatlağı olmayan,

- Yüzeyinde 2 mm’den derin çiziği olmayan,

- Yüzeyinde deliği olmayan,

- Arka federlerinde kırığı olmayan,

- Yüzeyi ve arka federleri beton artıklarından temizlenmiş.

Eksik ve hasarlı ürünler için ödenmiş kira bedeli ürün bedelinden ıskonto edildikten sonra eksik ve hasarlı ürünlerin bedeli bakiyesi müşteriye fatura edilecektir. Müşterinin hasarlı ürünleri ABS’ye bırakması halinde ilaveten %5 hurda ıskontosu yapılacaktır. Aksi halde hasarlı ürünler müşteriye bırakılacaktır. Ürünlerin geri alım nakliyesi (şantiye-ABS depo nakliyesi) ve ürünlerin şantiyede araca yüklenmesi masrafları müşteriye aittir. Müşteri ürünleri geri verirken iade irsaliyesi düzenlemekle yükümlüdür, aksi taktirde doğacak sorunlardan ABS sorumlu tutulamaz. Ürünlerin geri alım kontrolü ilk etapta ABS yetkili çalışanı tarafından şantiyede müşteri temsilcisi ile birlikte yapılacak, tutanak altına alınacak, kesin kontrol ise daha sonra ABS deposunda yapılacaktır. Ürünlerin geri alım kontrolü için ABS yetkili çalışanının şantiyede bulunamaması durumunda hurda ve hasarlı ürünler için ABS deposunda yapılan kontroller esas alınacaktır. Müşteri ABS’nin yapmış olduğu hasar tespit ve kontrollerin doğru olduğunu şimdiden gayrikabili rücu kabul etmiştir.

Sözleşme ve Sipariş

Talepleriniz doğrultusunda hazırlanacak teklifin ‘kesin sipariş’ olabilmesi için teklif formunun tüm sayfalarının kaşe ve imza ile onaylanması, peşin ödemenin yapılması ve depozito senedinin teslim edilmiş olması gereklidir. Bu işlemlerin hepsinin bittiği tarihte sipariş kesinleşmiş sayılacak ve ürünlerin tedarik işlemlerine başlanacaktır. Kesin siparişte tekliften farklı olarak ürün adetlerinin değiştirilmesi halinde fiyatlarda değişikliğe gitme hakkımız saklıdır.

Tanıtım

Müşteri, ürünlerimizin kullanıldığı şantiyeye ait fotoğraf veya görüntülerin ABS tarafından tanıtım, reklam amaçlı kullanılmasına ve/veya müşteri isminin referanslar arasında, yazılı/görsel yayınlarda ve internet ortamında kullanılmasına muvafakat eder.

Anlaşmazlık

İrsaliye, iade irsaliye, fatura, dekont vb. gibi resmi evraklarda anlaşmazlık halinde ABS’nin kayıtları esas alınacaktır.